MÖT előadás nov16 kicsiA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja szervezésében kerül sor B. Szabó János előadására, amelynek címe:
 
Hét törzs – hét vezér? Gondolatok a honfoglalók szervezetéről
 
Helyszín az MTA BTK Történettudományi Intézet tanácsterme (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület, 5. emelet).
 
Időpont: 2018. november 16. (péntek) 11. 00. 
 
A rendezvény meghívója itt, az előadás rövid kivonata pedig itt tekinthető meg.

gyóni kicsiA magyar nép története elsősorban magyar ügy. Népünk genezise, „életútja” természetszerűleg számunkra a legfontosabb, s a magyar régmúlt megértése nemcsak intellektuális kaland, de érzelmi elmerülés is múltunk kútjában. Őstörténetünk kutatásának Magyarországon van a legkiterjedtebb historiográfiája, de a magyar nép korai történetével régóta és sokan foglalkoztak azokban a térségekben is, ahol egykor, a honfoglalás előtt őseink éltek. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy elsősorban ezen (mindenekelőtt orosz nyelvű) irodalom figyelembevételével, ennek továbbadásával fogalmazzon meg egy valószínűnek tartott korai magyar történelmet.

genetika kIsmét fellángolt a vita az archeogenetikai kutatások körül. Nemrégiben Neparáczki Endre doktori disszertációjának állításai borzolták a kedélyeket, most pedig a fiatal kutató témavezetője, Török Tibor nyilatkozott a magyarok hun eredetéről. A vita messze túlmutat ezeken az állításokon. A kérdés az, hogy a természettudományos eredmények vajon hogyan használhatók fel a társadalomtudományok szempontjából. Na és persze az is, hogy kinek a kompetenciája ez. Némi tudománytörténeti ismeretekkel felvértezve mindenesetre nem kérdéses: jobb óvatosan fogalmazni (és gondolkodni). És célszerűbb talán a társtudományokkal együtt dolgozni. 
Török Tibor interjúja a HVG-ben itt olvasható, Bálint Csanád válasza pedig itt. Nem haszontalan olvasmány Bálint Csanád lassan tíz évvel ezelőtti figyelmeztetése sem, amelyeket a Magyar Tudomány hasábjain közölt (Itt található meg).

FOTÓ- ÉS POSZTERKIÁLLÍTÁS A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET-KUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEIBŐL

2015. NOVEMBER 23 | 11:00 - 2015: NOVEMBER 27 | 15.00
 
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.   |   MTA Székház
 
A korai magyar történelem, népszerűbb nevén a magyar őstörténet kutatása napjainkban új lendületet vett. Ebben kiemelkedő szerepet játszik az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának és a PPKE BTK Régészeti Tanszékének együttműködése és közös kutatási programja. Újra megindultak az Urál vidékén az orosz–magyar régészeti expedíciók, 2015-ben immár harmadik alkalommal került sor az együttműködésre. Az eseményekről a túrát végigkísérő Szöllősi Mátyás fotóriporter készített professzionális képeket, amelyek a kiállításon láthatók először Magyarországon.