MÖT előadás Türk ZelenykovA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja szervezésében kerül sor Türk Attila és Alekszandr Sz. Zelenykov előadására, amelynek címe:
 
A magyar őstörténet nyugat-szibériai háttere a régészet szemszögéből.
 
Helyszín az MTA BTK Történettudományi Intézet tanácsterme (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület, 5. emelet).
 
Időpont: 2018. április 27. (péntek) 11. 00. 
 
A rendezvény meghívója itt, az előadás rövid kivonata pedig itt tekinthető meg.

20180320 MOT eloadasA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportja szervezésében kerül sor F. Romhányi Beatrix előadására, amelynek címe:
 
Térképek és helynevek.
 
Helyszín az MTA BTK Történettudományi Intézet tanácsterme (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület, 5. emelet).
 
Időpont: 2018. március 20. (kedd) 11. 00.
 
A rendezvény meghívója itt, az előadás rövid kivonata pedig itt tekinthető meg.
 
Mindenkit szeretettel várunk.

A kettős könyvbemutató időpontja fél órával későbbre, 14 óra 30 percre tolódott, míg a helyszíne a Tóth Kálmán utcai épület 5. emeleti tanácsterméből átkerült a 8. emeleti tanácsterembe. 
 
Az új időpont:
2018. március 6-án (kedden) 14 óra 30 perc
 
Az új helyszín:
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület, 8. emelet 33.

Dentumoger kDENTUMOGER I.  - Tanulmányok a korai magyar történelemről
 
A MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja e kötetével új tanulmánygyűjtemény-sorozatot bocsát útjára. A cél – mint annyi elődünké – a korai magyar történelem minél jobb megismerése. Az út nem csupán a szorosan vett magyar vonatkozású kérdések elemzésén keresztül vezet: olyan tanulmányoknak is helyet kívánunk adni, amelyek segítenek a magyarokra vonatkozó adatok megértésében, foglalkozzanak azok látszólag bármilyen távol eső témával is. Rendkívül fontos például a sztyeppe története, amely egyfelől a magyar vándorlások hátterét képezi, másfelől viszont számos megfontolandó párhuzamot kínálhat vizsgálódásainkhoz. A kora középkori Európa pedig azért fontos, mert segít megérteni azt a közeget, amelybe Árpád népe megérkezett. És miért Dentumoger a cím? Afféle állatorvosi ló, jelképezhetné akár a magyar őstörténet teljes problémakörét is: már magát a szót sem tudjuk megnyugtató módon értelmezni – sem nyelvileg, sem történetileg –, nem tudjuk térben és időben elhelyezni, mégis ott lebeg a tudatunkban. Fontos helyszíne lehetett az elődök történetének, itt vette feleségül Ügyek Emesét, és nemzette az első fejedelmet, Álmost. Itt álmodott Emese a leendő dinasztiáról és a leendő országról, amelynek lakói mi most vagyunk. Legalábbis a sok száz évvel később lejegyzett legendák szerint. Dentumoger éppen azt a bizsergést fejezi ki, ami az őstörténetet övezi: tudunk is róla valamit, meg nem is. És jó volna, nagyon jó volna többet tudni.