031 kAz 5. Orosz-Magyar Uráli Régészeti expedíció 2017. július 4-én végre megkezdődött, a tudományos kutatásra a PPKE Régészettudományi Intézetének és az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának együttműködésével valósult meg. Az idei expedíció alapvetően a nyugat-szibériai őshaza és a magyar őstörténet szibériai hátterének megismerését, vizsgálatát tűzte ki célul. 
 
A PPKE és a Baskír Állami Egyetem hallgatói és munkatársai a birszki temető feltárásán, 2017
 

Hadakutjan2 elolap. k2014. november 4–6. között került megrendezésre Esztergomban a Hadak útján, a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportjának összefogásával valósult meg. A tudományos ülésszak a hazai népvándorlás és honfoglalás kori kutatás egyik kiemelkedő eseménye volt, melyen minden korábbinál nagyobb létszámban vettek részt külföldi szakemberek is. 2015-ben elkészült a konferencia előadásaiból készült tanulmányok első kötete, mely a közép avar korig foglalta magába a tanulmányokat.
2017-ben jelent meg a kiadvány második kötete, mely 7 avar, 10 magyar őstörténeti és 18 honfoglalás és Árpád-kori dolgozatot tartalmaz, összesen 87 szerző tollából. A kiadvány dolgozatai között a második kötetben is alapközléseket találunk alapvetően, illetve itt talán még erősebb az archeometriai és bioarcheológiai fejezet. A több mint 400 színes oldalt tartalmazó konferenciakötet az Archaeolingua gondos szerkesztésében és kiadásában jelent meg, mely egyúttal a kiváló magyar régészt, Mesterházy Károlyt köszönti 75. születésnapja alkalmából. A kötet tartalomjegyzéke itt érthető el.

MOT isztambul k2015-ben hoztunk létre egy kisebb poszterkiállítást, amely sok képpel, rövid és tömör szövegekkel mutatja be a honfoglalók életének, történetének egy-egy mozzanatát. A poszterek számos helyre eljutottak határon belül és kívül, most pedig idegen nyelven is sikerült az érdeklődők elé tárnunk őket. Isztambul Kağıthane nevű városrészében, az Aranyszarv-öbölbe vezető folyócska partján álltak egykor a szultáni istállók. A helyükön levő parkban minden évben megrendezik a tradicionális sportok fesztiválját. Ennek keretében, az isztambuli Magyar Kulturális Központtal összefogva mutathattuk be alaposan átszerkesztett és kibővített kiállításunkat a bemutatók és versenyek leglátogatottabb pontjain. Örömmel tapasztaltuk, hogy a helyiek nagy érdeklődéssel szemlélték Boldog Zoltán rajzait vagy a honfoglalás kori leletekről készült fotókat. A mostani bemutatkozást reményeink szerint egy komolyabb, hosszabb ideig fennálló tárlat követi majd a Kulturális Intézetben. A kiállításnak szerencsés reklámot jelentett, hogy a rendezvény meghívottai között szerepeltek a Zengő Nyíl magyar hagyományőrző csapat lovasai is: próbáik, felszerelésük révén hamar elterjedt a szóbeszéd, hogy itt vannak a „madzsarok”.

10a9638ac62 k2016-ban a megjelent a PPKE BTK Régészettudományi Intézetével közös kiadásban A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciájának (Esztergom 2014. november 4–6) első kötete, mely aMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1. számon látott napvilágot. A kötet beharangozóját az alábbiakban olvashatják, illetve itt is elérhetik a neves magyar régész, Istvánovits Eszter tollából  nemrég megjelent recenziót.