Korobcino 1Korobcsino lelőhely Ukrajnában, a Dnyeper folyó középső folyása mentén található a Dnyepropetrovszki Terület, Krinyicski járásában. A település ÉK-i határában egy gáthoz kapcsolódó földmunkák során került elő egy feltehetően egyszerű aknasírból származó leletegyüttes, melyet sajnos nem régész tárt fel. A férfisírt feldúlták, a fémtárgyak mellett ember- és lócsontok (sajnos elvesztek), valamint egy kerámia került még elő. A fémleletek között kiemelkedő a két aranyozott ezüst tál, melyek felületén a növényi díszítés háttere poncolt. Feltehetően halotti maszkként azonosítható a nagy arany lemez, az apró, préselt veretek pedig feltehetően az övet díszítették.

Panovo 2A kelet-európai tarsolylemezek között tartjuk számon a sajnos töredékes állapotban megmaradt Panovo-i temető 2. sírjából származó leletet. A 9–13. század közé keltezhető temető szaltovói jellegzetességeket is mutató sírjai közt a 10. század második felére keltezhető horizonthoz sorolhatjuk ezt a számunkra fontos sírt. Jóllehet a tárgyat elsősorban a Fettich Nándor által készített (Erdélyi István 1969-es morsanszki felvétele alapján) lemez-rekonstrukcióból ismerjük, mindeddig azonban nem fordítottunk kellő figyelmet magára a tökéletes állapotban fennmaradt bőrtarsolyra, mely pontos magyarázattal szolgál elsősorban a tarsoly záródásával kapcsolatban.

Subotcy 2Subotcy 1A Szubbotyici lelőhely Ukrajnában (ukránul Szubotcy), Kirovográd megye, azon belül Znamenszk járás közigazgatási területén található, az Ingul baloldali mellékfolyója, az Adzsamka jobb partjától 6 km-re. 1983 őszén vízvezeték ásása közben lószerszám-díszeket, női ékszereket találtak, 1985–86-ban teljesen feltárták a lelőhelyet, 2 további sírt. Összesen tehát három, NY–K tájolású sírt figyeltek meg, egymástól mért távolságuk 2–3,5 m, kurgán nélküli egyszerű aknasíros temetkezések.