Flhold alak flbevalk 1A félhold alakú fülbevalók e típusával – ha érintőlegesen is – a magyar kutatásban a legkorábban Hampel József foglalkozott, a szlavóniai Kloštar egyik sírlelete kapcsán. A Josip Brunšmid közlése nyomán ismertetett leletegyüttesben e fülbevalók a leggazdagabb sír leletei közé tartoztak. A következő ilyen lelet a Pozsony közelében lévő mászti temetőből került elő, amit Ludmila Kraskovská szláv lelőhelyként értelmezett. A Baranya megyei sellyei temetőben talált törött emlék nem keltett különösebb figyelmet.

Balta 1

A balta egyenes vagy enyhén ívelt, keskeny éllel, megközelítőleg háromszög alakú, a nyak irányába keskenyedő éllappal és egyszerű, gyűrű alakú köpűvel rendelkező eszköz/fegyver.
A magyarországi és nemzetközi fegyvertörténeti irodalom egyik kevésbé ismert és kutatott területe a balták csoportja. A harci baltákat a velük csaknem megegyező funkciójú fokosokkal és bárdokkal együttesen szokták taglalni, különálló tanulmány erről a csoportról a honfoglalás kori szakirodalomban még nem született.