MŐT Kiadványok sorozat

magyar ostortenet

Sudár Balázs – Szentpéteri József – Petkes Zsolt – M. Lezsák Gabriella – Zsidai Zsuzsanna (szerk.):
Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés.
MTA BTK MŐT Kiadványok 1.
MTA BTK, Budapest, 2014, p. 440.


Avarok pusztái

Anders Alexandra – Balogh Csilla – Türk Attila (szerk.):
Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára.
MTA BTK MŐT Kiadványok 2.
Martin Opitz Kiadó – MTA BTK, Budapest, 2014, p. 690.


nepvandorlas fiatal kutatok

Türk Attila (főszerk.) – Balogh Csilla és Major Balázs (szerk.):
A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája.
Esztergom, 2014. november 4–6.
 I–II.

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3. 1–2.
Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3. 1–2.
Budapest‒Esztergom, 2016, p. 872 + 817.


maros torkolat

Türk Attila – Lőrinczy Gábor – Marcsik Antónia:
Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez ‒ Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 4.
MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 4.
Budapest, 2015, p. 486.


komar fullMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5.
Olekszij V. Komar: История и археология древних мадьяр в эпоху миграции ‒ A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei.
Eds.: Türk, Attila ‒ Budai, Dániel. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 11. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5. Budapest 2018.
Budapest, Martin Opitz Kiadó 2018
Nyelv: orosz és magyar
Keménykötés
Terjedelem: 424 oldal, színes és fekete-fehér képekkel
ISBN: 978-963-9987-34-0


orosz konfkotet full uj 0410Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 6.
III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.
Eds.: Türk, A. ‒ Зеленков, A. C. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 12. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 6. Budapest 2018.
Budapest, Martin Opitz Kiadó 2018
Nyelv: orosz, ukrán, magyar nyelvű összefoglalókkal
Keménykötés
Terjedelem: 520 oldal, színes és fekete-fehér képekkel
ISBN 978-963-9987-35-7


hadak utjan fullkorrMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 7.
HADAK ÚTJÁN. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája.
Budapest, 2019. november 15–16.
29th Conference of young scholars on the Migration Period. 
November 15‒16, 2019, Budapest. 
Absztraktkötet
Szerk.: Sudár B. ‒ Türk A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 15.
Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 7. Budapest 2019
Martin Opitz Kiadó
ISBN 978-963-9987-57-9


14. ktetMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8.
Lőrinczy G.: A szegvár-oromdűlői 6–7. századi temető (The cemetery of Szegvár-Oromdűlő from the 6th–7th centuries).
Szerk.: Major B. – Türk A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 14. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8. Budapest 2020.
ISBN 978-963-9987-56-2


14. ktetMagyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 9.
Иван В. Грудочко: Курганы с «усами» Эпоха поздней древности и раннего средневековья урало-казахстанских степей (IV–VII вв. н. э.) (Kurgans with ’moustache’. The epoch of the late prehistory and Early Middle Ages of the Ural-Kazakhstan steppes [4th–7th AD]).
Ред.: Боталов, С. Г. – Türk, A.
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 16. ‒ Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 9. Budapest 2020.
ISBN 978-963-9987-72-2